fbpx

Co říkají lékaři?

Prim. MUDr. Jaroslav Novotný
Narodil jsem se 18. 11. 1958 v Brně a promoval na Lékařské fakultě UJEP v Brně v roce 1984. Po promoci jsem pracoval na psychiatrické klinice v Hradci Králové a od roku 1986 až dosud v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. Od roku 2000 ve funkci vedoucího lékaře. Mám dvě atestace z psychiatrie a věnuji se po celý profesní život léčebné rehabilitaci u pacientů s duševními poruchami (dominantně deprese a úzkostné poruchy).

V roce 2001 jsem byl hlavním iniciátorem obnovení Společnosti Vincenze Priessnitze, což je nezisková organizace, která má za svůj cíl mimo jiné, obnovu historického odkazu V. Priessnitze jak v oblasti medicínské, tak kulturní a společenské. A od téhož roku až dosud jsem předsedou Společnosti V. Priessnitze. Jsem hlavním garantem pořádání každoroční mezioborové konference, která se hlásí k odkazu V. Priessnitze s akcentací na oblast nefarmakologické léčby různých nemocí.

Prim. MUDr. Jaroslav Novotný je ambasadorem zábalů Mamavis. 

 

Informace, které nám pan primář poskytl o jednotlivých zábalech (použití, indikaci) můžete shlédnout  na našem BLOGU

MUDr. Josef Havlík
Josef Havlík působí ve svém oboru jako dětský odborný lékař přes 60 let. Svou praxi obohatil zejména působením ve Švýcarsku pod vedením prof. Guido Fanconiho, jednoho z nejuznávanějších světových pediatrů své doby. Ve svém životě se také setkal s jedním z nejlepších dětských lékařů v České republice – prof. Josefem Švejcarem. Ten se stal po několika letech osobním přítelem a “druhým otcem” Josefa Havlíka. MUDr. Josef Havlík nyní pracuje ve své dětské lékařské ordinaci v Karlových Varech.

Pan doktor Havlík s námi spolupracuje a podporuje vylepšené zábaly Mamavis podle Vincenze Priessnitze. Podílel se také na našem reklamním videu. Další informace včetně doporučení naleznete na našem BLOGU.

Zdravotní střediska a nemocnice

Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov
 
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Domov Mariánské 

Reference od zákazníků